Buscar por índice alfabético...

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

ESPACIO PUBLICITARIO

ñango/ga

ñango/ga
(adjetivo/a) (americanismo) (coloquial) Enclenque, débil. || (americanismo) (coloquial) Maltratado o con mal aspecto.

Volver al diccionario en español
Avisos google